Mít odvahu vidět věci, jak by mohly být - Díl 1.Přinášíme třídílný seriál o inovativním myšlení a o novém kurzu, na kterém v Improvision právě pracujeme. Co je to inovativní myšlení? K čemu je dobré? A jak se naučit myslet nově? Přejeme Vám hezké čtení. 


Na čem teď pracujeme v Improvision

V Improvision se dějí věci. Těší mě, že přemýšlíme nad novým kurzem. Myslím, že téma, kterým se zabýváme, je velmi zásadní. Dovednost, kterou chceme na tomto kurzu učit a rozvíjet, může pomoc vyřešit hodně problému a výzev, které jsou před nás kladeny. Nutno podotknout, že nejúspěšnější firmy mají tento skill zakódovaný hluboko ve své DNA. Tato dovednost může velkým dílem za jejich úspěch. Mluvím například o Applu nebo Googlu. Je to také věc, které se mnoho firem bojí. Myslím, že strach plyne hlavně z toho, že rozvoj této dovednosti bourá starý způsob managementu. Dámy a pánové, mluvím o inovaci. Inovativním myšlení.  

Inovace je důležitá

Svět se velmi rychle mění a na tyto změny je potřeba reagovat. A to nejen v byznysu. Ale v podstatě ve všech důležitých oblastech, kam se člověk podívá. Myslím, že vlády států, firmy i neziskový sektor budou muset začít přemýšlet velmi inovativně. Uvedu jen pár příkladů, které jsem schopen zahlédnout. A které mi trochu nahání husí kůži.

Technologický pokrok slibuje, že až 80 procent zaměstnání, které známe, dnes do dvaceti let zanikne. Nové možnosti, ale i nové výzvy. Nezávadné vody bude méně a méně. A to nejen na našem území, ale v zemích kolem rovníků. To nejspíš bude znamenat další a další migrační vlny. Kvalita půdy a potravin je rozhodně také téma. A vše, co s sebou přináší klimatické změny. Demografický vývoj, kdy Evropa stárne, s sebou ponese mnoho otázek jako jsou důchodové systémy, starost o staré. To naráží trochu na kulturu kultu mládí. Zdá se mi, že jsme i v době, kdy se mění struktury školy, zaměstnání nebo rodiny prochází také velkou změnou a jejich tradiční uspořádání nestíhá reagovat na potřeby nynějšího člověka.

Jsou potřeby člověka, které jsou stále stejné. Píše o tom mnoho lidí. Vzpomeňme Maslowa, Pesso Boyden ad. Jejich naplňování se ale bude podle mě měnit.

Proto myslím, že je potřeba myslet nově. Hledat nový cesty. Myslím, že jsou na stole dva scénáře. Jeden je o spolupráci lidí a řešení výzev, které tu jsou. Reagovat na skutečnost a uvědomit si, že se svět kolem nás prostě mění. Druhý scénář je touha po jistotě starého a známého světa a jeho absolutní ochrana a bití se za něj. To znamená podle mě dříve nebo později válku. Která stejně ve svém důsledku udělá prostor pro nové pořádky. Ptám se sám sebe, zda je nutné potkat se až s takovou krizí? Jestli nejsou jiné cesty? Podle mě jsou. Myslím, že je tady mnoho lidí, kteří se mohou podílet na řešení výzev.

Když se na to mrknu prizmatem služeb a produktů, tak věci podléhající očím inovátorů jsou velmi kvalitní, desingově skvěle řešené a zákazníka překvapují. A mnohdy s výrazně menší ekologickou stopou. To jsou kvality, které podle nás zákazník bude čím dál více cenit. V době internetu jsou zákazníci čím dál více informovaní a pečlivěji si vybírají.

Myslím na svobodné firmy. Myslím na obchody, kde si balíte potraviny do vlastních obalů, myslím na KPZ – komunitou podporované zemědělství. Myslím na zvelebování veřejného prostoru. Myslím na občanskou aktivitu.

Důkazem důležitosti je třeba i Týden Inovace. http://tydeninovaci2017.cz

A zdá se, že školy kreativitu nebo inovaci zabíjí. Mluví o tom na jednom z nejznámějších TED videí Sir Ken Robinson.Inovátor ale takhle nepřemýšlí

Nevidí věci, jak jsou, ale jak by mohli nebo měli být a chce je tak mít. Zkoumá, experimentuje, dovoluje si udělat chybu, potřebuje svobodu, aby mohl přemýšlet, lidi se kterými můžeme tvořit. Ke svobodě se vždy váže odpovědnost. Jedná se principy, které rozvíjí improvizace.

Pravdou je, že většina firem se inovacemi nezabývají, nebo málo nebo systém inovace nemají dotažený do konce. Zápal inovátorů postupně slábne, až zhasne. Tito lidi buď odchází, nebo rezignují.  Je potřeba, aby firma měla inovaci ve svém DNA. Aby každý člověk mohl přijít s nápadem na zlepšení. Aby jej uměl představit tak, aby byl pro ostatní srozumitelný. Nejen hrstka (a to v lepším případě) vyvolených. 

Příště se budeme zabývat tím, co je k inovativnímu myšlení potřeba a mrkneme se na rozhodovací proces, který se jmenuje sociokracie. 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Aby život mohl být sladší, aneb příběh z Homolky

Povídka I.: Dáma ve vlaku

Palach, Zajíc a jeho sestra.